Završeni radovi iskopa dna Pag-Katina

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt iskopa dna na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag, Grad Pag (Katina). Navedeni radovi u potpunosti su financirani od strane Županijske lučke uprave Zadar ukupnom iznosu od 933.471,88 kuna.

Izvedeni radovi predstavljaju kraj I. faze uređenja predmetne luke te se u toku tekuće godine kreće u II. fazu uređenja luke koja obuhvaća sanaciju obalnih zidova te postavljanje pontona za privez brodica čime će se povećati kapacitet luke.

Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izvela je VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Zalužje 7. 32100 VINKOVCI i Hidroinžinjering d.o.o., Šetalište XIII divizije 40, 51000 Rijeka. Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima iskopa lučkog područja grada Paga u Pagu" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je BLOCK-PROJEKT d.o.o. Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar.

 

Izvedenim radovima se ostvarila bolja iskoristivost lučkog područja predmetne luke samim time povećao se kapacitet luke, jer se ovim projektom omogućilo uplovljavanje brodova sa većim gazom što do sada nije bilo moguće. Također se je uvelike povećala sigurnost prometa u luci.