POZIV zainteresiranim građanima za vez brodica u lukama općine Preko

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ),  Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

 

 

 

P O Z I V

 

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama Općine Preko: luka Preko – lučki bazen 1 i 2, luka Poljana, luka Sutomišćica, luka Lukoran, luka Muline, luka Ugljan - batalaža, luka Ugljan - selo, luka Čeprljanda, luka Rivanj, luka Sestrunj - uvala Kablin i luka Sestrunj - uvala Hrvatin, da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 

-          Preslik važeće plovidbene dozvole.

-          Preslik važeće osobne iskaznice.

-          Kontakt broj telefona

 

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

 

 

Adresa za predaju zahtjeva:        ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

                                             Liburnska obala 6/5

                                             23000 ZADAR

 

 

 

 

e-mailom na info@cpa-zadar.hr