POZIV svim građanima zainteresiranima za vez brodica u lukama: Premuda Krijal, Iž Mali Komoševa, Silba Žalić, Olib, Molat, Zapuntel, Brgulje, Rava Mala Lokvina, Rava Velika Marinica

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama: Premuda Krijal, Iž Mali Komoševa, Silba Žalić, Olib, Molat, Zapuntel, Brgulje, Rava Mala Lokvina, Rava Velika Marinica, da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku od 30 danaod dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na interent stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

-Preslik važeće plovidbene dozvole.

-Preslik važeće osobne iskaznice.

-Kontakt broj.

-Preslik izvoda iz registra Trgovačkog suda ili obrtnice (za pravne osobe)

 

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni, Županijska lučka uprava Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnostima što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

 

Adresa za predaju zahtjeva: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

      Liburnska obala 6/5

              23000 Zadar

                      e-mailom na info@cpa-zadar.hr

Klasa: 342-21/17-04/327

Urbroj:2198-1-87-17-1

Zadar, 01 lipnja 2017. godine