Poziv na dostavu zahtjeva za dodjelu stalnog veza u luci Novigrad, općina Novigrad, Zadarska županija

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ),  Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

 

 

 

P O Z I V

 

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Novigrad, općina Novigrad, Zadarska županija da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 

-          Preslik važeće plovidbene dozvole

-          Preslik važeće osobne iskaznice

-          Kontakt broj telefona

-          Navod da li je brodica luku Novigrad koristila dosad, koliko dugo, te na kojem broju veza

 

 

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

 

 

Adresa za predaju zahtjeva:        ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

                                                 Liburnska obala 6/5

                                                23000 ZADAR

 

 

 

 

e-mailom na info@cpa-zadar.hr

                                   

Klasa:342-21/18-60/01

Urbroj:2198-01-87/6-18-1

Zadar, 10. rujna 2018. godine