POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ), Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

 

P O Z I V

 

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja:

1)Pag

2)Petrčane

3)Vir -Biskupnjača

-Luka

-Lučica

-Sapavac

4) Turanj

5) Sv. Filip i Jakov

 

Zadarske županije da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Preslik važeće plovidbene dozvole (preslik obe strane- PDF dokument)

- Preslik važeće osobne iskaznice (preslik obe strane- PDF dokument)

- Kontakt broj telefona

 

  Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora. Adresa za predaju zahtjeva: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR Liburnska obala 6/5 23000 ZADAR ili e-mailom na info@cpa-zadar.hr Klasa:342-21/18-60/01 Urbroj:2198-01-87/6-18-1 Zadar, 6. svibnja 2019. godine