POZIV NA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ), Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

P O Z I V

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja:

1) Ražanac – lučki bazen 1 i 2

2, Seline

3) Rovanjska

4) Maslenica

5) Ljubač

6) Vinjerac

7) Rtina (uvala Plemići)

 

Zadarska županija da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Preslik važeće plovidbene dozvole (preslik obe strane- PDF dokument)

- Preslik važeće osobne iskaznice (preslik obe strane- PDF dokument)

- Kontakt broj telefona

 

 

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora. Adresa za predaju zahtjeva: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR Liburnska obala 6/5 23000 ZADAR ili e-mailom na info@cpa-zadar.hr Klasa:342-21/18-60/01 Urbroj:2198-01-87/6-18-1 Zadar, 15. travnja 2019. godine