Poziv građanima zainteresiranim za vez brodica u lukama Kali - Mul, Kali – uvala Batalaža i Kali – uvala Mala Lamjana, Općina Kali

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ),  Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

 

 

 

P O Z I V

 

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama Kali - Mul, Kali – uvala Batalaža i Kali – uvala Mala Lamjana da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 

-          Preslik važeće plovidbene dozvole.

-          Preslik važeće osobne iskaznice.

 

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

 

 

Adrese za predaju zahtjeva:             ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

                                                  Liburnska obala 6/5

                                                 23000 ZADAR

 

                                     ili

                                        

                                              Općina Kali

                                              Trg Marnjiva 23

                         23272 Kali

 

e-mailom na info@cpa-zadar.hr

                                   

Klasa:342-21/16-04/421

Urbroj:2198-1-87-16-1

Zadar, 14. lipnja 2016. godine