Poziv građanima zainteresiranim za vez brodica u luci SLATINA-GOMILICA – OPĆINA VIR

Temeljem članka  5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 97/07 i 79/08 ) Lučka uprava dužna je objaviti javni poziv svim zainteresiranim građanima za vez brodica u luci otvorenoj za javni promet. Temeljem navedenog Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

 

 

 

P O Z I V

 

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u luci SLATINA-GOMILICA – OPĆINA VIR, da predaju svoje zahtjeve za vez u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama i na oglasnoj ploči u mjestu VIR.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 

-          Kopiju važeće plovidbene dozvole.

-          Kopiju važeće osobne iskaznice.

 

Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

 

 

Adresa za predaju zahtjeva:  ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR

                                                Liburnska obala 6/5

                                                23000 ZADAR