Postavljanje sidrenih sustava (mooringa) u lukama Jazine, Sali i Božava

Županijska lučka uprava Zadar započela je izvođenje podvodnih radova na postavljanju sidernih sustava (mooringa) u lukama Jazine, Sali i Božava, a koji će sukladno terminskom planu trajati 50 radnih dana.

 

Postavljanje sidrenih sustava bilo je potrebno zbog boljeg i sigurnijeg privezivanja brodica u navedenim lukama, a ovim zahvatom dobit će se i dodatnih 20ak vezova u luci Jazine. Nakon postavljanja sidrenih sustava u luci Jazine, korisnici će ukloniti plutače sa svojih vezova, te će na taj način slika luke koja se nalazi u samom centru Zadra biti puno ljepša. 

 

Nakon izvedenih radova, svaka brodica će se na obali privezivati na pomoću očnih vijaka od inoxa, a u moru će biti postavljeni betonski blokovi težine 1.200 kg koji će biti međusobno povezani lancima, te će na taj način jamčiti sigurni privez brodica.