OBAVIJEST O PROMJENI ADRESE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar obavještava sve svoje korisnike da je promijenila sjedište. Nova adresa je Franaka Lisice 77, (u blizini gradskog groblja)