Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok

Vezani dokumenti