Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila gorivom koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja Luke Ist/Kosirača

Vezani dokumenti