IZVUČENA OLUPINA BRODA U LUCI KALI-BATALAŽA, OTOK UGLJAN

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Kali- Batalaža na otoku Ugljan izvedena je akcija izvlačenja olupine broda koji se nalazi u uvali predmetne luke te time otežavao korištenje plovnog puta unutar luke i sigurnosti prometa u luci. Naručitelj navednih radova jest Županijska lučka uprava Zadar, a radove je izveo ZOE Projekt d.o.o.Olupina se nalazila na kompliciranom mjestu, na pola dužine mola na kojeg ne mogu pristupiti vozila a kamoli dizalica. Težina broda je bila 56 tona, i godinama je sjedio na muljevitom dnu, pa je dizanje bilo prilično zahtjevno. Cijeli proces je tekao kroz faze, prvo je brod olakšan rezanjem dijelova nadgrađa, zatim je olakšan padobranima (baloni punjeni zrakom) i dotegljen uz obalu, kako bi mu mogla prići dizalica. Nakon toga izvađeni su dijelovi poput ostataka kabine, vitla, poklopca motora, hidraulike slično. Tek tada je bilo moguće početi dizati. Na kraju se ispostavilo da je težina izvađenog materijala bila 60 tona. Materijal je razvrstan na drvo i metale te zbrinut preko tvrtke CIOS, te će biti recikliran. Radovi su upotpunosti financirani od naručitelja radova, ovim projektom se je plovno područje unutar luke može nastaviti odvijati sigurno za sve korisnike.