Izvođenje radova na sanaciji postojećeg gata u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Sali

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/16") objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 7 (sedam) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@cpa-zadar.hr

Županijska lučka uprava Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: izvođenje radova na sanaciji postojećeg gata u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Sali, Općina Sali, Zadarska županija

evid.br. NMV 02/2017.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Vezani dokumenti