Izvođenje pomorsko građevinskih radova na rekonstrukciji obalnog zida – 1. faza, 2. dio luke Petrčane, Grad Zadar, Zadarska županija

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine 120/16") objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 7 (sedam) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@cpa-zadar.hr

Županijska lučka uprava Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izvođenje pomorsko građevinskih radova na rekonstrukciji obalnog zida – 1. faza, 2. dio luke Petrčane, Grad Zadar, Zadarska županija

evid.br. NMV 01/2017.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Vezani dokumenti