5.2.2018. Započeli radovi na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini

5.2.2018 početak izvođenja građeviskih radova na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini.

 

Na temelju sporazuma koji je sklopljen između Grada Zadra i Županijske lučke uprave Zadar o sufinanciranju rekonstrukije luke Petrčane.

 

Ukupni projicirani iznos radova na tom dijelu projekta iznosi 9.550.000,00 kuna s uključenim PDV-om od čega u troškovima Grad Zadar iz svog proračuna za 2018. godinu će izvdvojiti 1.200.000,00 kn, a Županijska lučka uprava Zadar će u svom proračunu za 2018. godinu za potrebe realizacije predmetnog projekta predvidjeti iznos od 8.350.000,00 kn.

Nositelj projekta je Županijska lučka uprava Zadar.