ZAMJENA REŠETKI - LUKA PREKO (2017)

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo ZOE PROJECT d.o.o. Vrijednost radova 11.000,00kn sa uračunatim PDV-om