UREĐENJE LUKE PAG-KATINA

Uređenje luke Pag - Katina je obuhvaćalo postupak iskopa dna-refuliranje, kako bi se povećala dubina u luci kokja je na pojedinim mjestima bila cca 20 cm, postupak sanacije obalnih zidova te postupak postavljanja 2 nova pontona dužine 80m i 50 m. Iskop dna lučkog područja vrijednosti 966.284,38 kuna s uračunatim PDV-om je izvršilo trgovačko društvo Vodoprivreda d.o.o. Vinkovci;

Sanaiju obalnih zidova vrijednosti 3.472.777,95 kuna s uračunatim PDV-om je izvršilo društvo PGP d.o.o. Zagreb; Nabavu i postavljanje dvaju pontona vrijednosti 1.875.570,18 kuna s uračunatim PDV-om realiziralo je društvo Jadranski ronilački servis d.o.o. Šibenik. Ukupna vrijednost izvedenih radova kojima je uređena luka spremna za prihvat 240 brodica je 6.314.632,51 kuna.