UGRADNJA ELEKTRO INSTALACIJA ŠRD ZUBATAC.(PROSINAC 2016)

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo LOCUM d.o.o. Vrijednost radova 18.276,25kn sa uračunatim PDV-om