SANACIJA TRAJEKTNIH RAMPA U LUCI PREKO (2017)

U luci otvorenoj za javni promet od županijskog značaja - Preko završena je sanacija trajektnih rampi. Radove je izvodila TEHMA d.o.o., Šibenska 15c, 23000 Zadar a ukupni trošak sanacije se je u potpunosti financirao od strane Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost navedenih radova iznosila je 270.250,00 kuna (dvjestosedamdesettisućadvjestopedeset kuna) s uračunatim PDV-om. Izvedeni radovi su od iznimne važnosti kako bi se omogućilo da se promet u luci Preko može nastaviti odvijati brzo, nesmetano i sigurno.