SANACIJA OPERATIVNE OBALE-LUKORAN

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije operativne obale, na lučkom području luke otvorene za javni promet Lukoran, Općina Preko. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 1.404.455,56 kuna sa PDV-om. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je JADRANSKI RONILAČKI SERVIS Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije operativne obale luka Lukoran" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK.

Kako je navedeno predmet projekta su pomorsko građevinski radovi na sanaciji dijela pristana u Lukoranu. Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije ostaju identični kao i prije. Radovi su obuhvatili razgrtanje ploče plohe širine 4m sanacija obalnih zidova te se postavljanja novih armirano betonskih rubova naglavnog sklopa, kad su izvedeni ti radovi dodatno su se zasuli temelji postavili blokovi čuvari te se je sve dodatno zasuli zaštitnom oblogom lomljenog kamena. Radovi su izvršeni u dužini od 70 metara.

Radovi su izvedeni u zadanim rokovima Ovim radovima se uvelike povećala sigurnost prometa u luci te korištenja operativne obale.