SANACIJA OPERATIVNE OBALE U LUCI OTVORENOJ ZA JAVNI PROMET PAKOŠTANE (2017)

Sanacija operativne obale u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Pakoštane. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo SUB MISSION j.d.o.o. Vrijednost radova iznosila je 211.089,80 kune sa uračunatim PDV - om.

Ovaj projekt financiran je u potpunosti od naručitelja radova Županijske lučke uprave Zadar. Realizacijom navedenog projekta navedena luka je puno zaštićenija od vremenskih utjecaja te će se promet unutar luke realizacijom projekta odvijati nesmetano i sigurno. Svi radovi su napravljeni u zadanom roku.