SANACIJA LUKOBRANA U LUCI ŽMAN NA DUGOM OTOKU (2017)

Investicija u vrijednosti 881.062,59 kn sa uključenim PDV-om, a radove je izvela TEHMA D.O.O. ovaj projekt financiran od strane Županijske lučke uprave Zadar iznimno je važan za luku otvorenu za javni promet Žman. Realizacijom navedenog projekta promet unutar luke će se moći odvijati nesmetano i sigurno. Nadzor navedenog projekta za Županijsku lučku upravu Zadar obavio je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA, ŽELJKO ČIRJAK dipl.ing.građ., Raštanska 3, 23000 Zadar.