SANACIJA BOKOŠTITNIKA U TRAJEK.PRISTANIŠTU PREKO (2017.)

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo SEAL TECH d.o.o Vrijednost radova 37.257,75kn sa uračunatim PDV-om