LUKA PETRČANE-REKONSTRUKCIJA OBALNOG ZIDA (2017/2018.) I. FAZA II. DIO - III. Faza

5.2.2018 bio je početak izvođenja građevinskih radova na projektu rekonstrukcije obalnog zida luke Petrčane-1. faza-2.dio u 2018. godini. Na temelju sporazuma koji je sklopljen između Grada Zadra i Županijske lučke uprave Zadar o sufinanciranju rekonstrukcije luke Petrčane.

Ukupni projicirani iznos radova na tom dijelu projekta iznosi 9.550.000,00 kuna s uključenim PDV-om od čega u troškovima Grad Zadar iz svog proračuna za 2018. godinu će izdvojiti 1.200.000,00 kn, a Županijska lučka uprava Zadar će u svom proračunu za 2018. godinu za potrebe realizacije predmetnog projekta predvidjeti iznos od 8.350.000,00 kn. Nositelj projekta je Županijska lučka uprava Zadar. U rujnu 2018. planiran početak radova na trećoj fazi rekonstrukcije luke Petrčane.