Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić

Županijska lučka uprava Zadar započela je projekt sanacije luke Silba Žalić, - otvorene za javni promet od županijskog značaja.

Predmet ovog projekta su pomorsko-građevinski radovi na sanaciji luke Silba Žalić, sukladno glavnom građevinskom projektu izrađenom od tvrtke Rijekaprojekt d.o.o.

 

 

Projektna dokumentacija sanacije luke Silba Žalić  obuhvaća sljedeće radove:

1. Sanacija postojećih utvrdica.

2. Sanacija kamenog nasipa.

3. Sanacija obalnog zida (podlokavanja i pukotine na plaštu obalnog zida)

4. Sanacija rampe i nožice zida.

5. Sanacija rasponske konstrukcije.

6. Sanacija opreme (poleri, mornarske stepenice, odbojnici, temeljna infrastruktura i mornarski ormarići).

7. Sanacija zaštita nožice utvrdica i obalnih zidova.

Kao najbolji ponuditelj radove će izvoditi Sun Adria d.o.o., Bartola Kašića 18, 51000 Rijeka, dok će uslugu stručno nadzora vršiti D&Z d.o.o. Jerolima Vidulića 7, 23000 Zadar.

Nositelj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar, a sufinanciran je od strane Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Vrijednost navedenih radova iznosi 10.116.556,35 kuna s PDV-om., a predviđeni rok trajanja jest 8 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Sanacija je neophodna radi podizanja razine sigurnosti prilikom manevriranja brodovima pri udaru vjetra olujne jačine, zbog čega dolazi do obustave prometa na liniji. Također, tri utvrdice omogućit će pristajanje broda na čekanju dužine 100 m.