IZRADA VIDEONADZORNOG SUSTAVA ZA LUKU PREKO (2017)

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo Ekspertni sigurnosni sustavi d.o.o. Vrijednost radova 18.221,70kn sa uračunatim PDV-om