IZRADA I MOTAŽA FOTOGRAFIJA ZUBATAC

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo Metal obrada Perković Vrijednost radova 25.000,00kn sa uračunatim PDV-om