GUMENI BOKOBRANI NA MULU PUTNIČKE LUKE BIOGRAD (2017)

Naručitelj radova Županijska lučka uprava Zadar, radove izveo ŠKENDA TARMANN CHEMIE Vrijednost radova 69.400,00kn sa uračunatim PDV-om