Nautički dio luke

Nautički dio luke otvorene za javni promet mora biti posebno označen, te se plovila moraju privezivati ili sidriti prema redoslijedu uplovljavanja i obzirom na karakteristike plovila. Na nautičkom dijelu luke plaća se pristojba za vez. Pored pristojbe iz prethodnog stavka, lučka uprava naplaćuje i boravišnu pristojbu. Lučka uprava odredit će vrijeme zadržavanja plovila na nautičkom dijelu luke vodeći računa o intenzitetu prometa u pojedinoj luci. Na nautičkom dijelu luke mogu se pružati i naplaćivati usluge opskrbe vodom, energijom, odvoz smeća i ostale usluge radi poboljšanja kvalitete usluge u luci, na temelju koncesije.

Lučka uprava odredit će vrijeme zimovanja po pojedinim vrstama plovila, kao i područje luke namijenjeno u tu svrhu. Kada plovila zimuju u luci, moraju imati ugovor o stalnom vezu ili sidrištu za zimovanje s nadležnom lučkom upravom.