Luke županijskog značaja

Vlada RH donijela je uredbu o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene. Prema toj uredbi LUKA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA predstavlja:

Mjerila za razvrstaj luka otvorenih za javni promet u luke županijskog značaja su:
1. prosječan promet preko 50.000 tona tereta godišnje u razdoblju od 1998. – 2003. godine, odnosno prosječan promet putnika preko 100.000 putnika godišnje u razdoblju 1998. – 2003. godine za luku u kojoj se isključivo obavlja promet putnika;
2. odgovarajuća cestovna povezanost sa zaleđem;
3. instalirani lučki kapaciteti za promet tereta 50.000 tona, odnosno gatove i obale za prihvat brodova do 80 m dužine i gaza do 4 m;
4. najmanje tri linije mjesečno u domaćem prometu za luku u kojoj se isključivo obavlja promet putnika.

S obzirom na pretežnu djelatnost, polazeći od mjerila za razvrstaj luke propisanih ovom Uredbom, luke otvorene za javni promet dijele se na putničke luke i teretne luke.
Ukoliko luka ispunjava uvjete za razvrstaj u pojedini razred, bilo prema putničkom, bilo prema teretnom prometu, ukupna luka se razvrstava u onaj razred za koji pretežiti promet zadovoljava mjerila.
Prilikom razvrstaja, svaka luka otvorena za javni promet mora udovoljiti svim mjerilima propisanim za odgovarajući razred luke.

LUKE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA POD NADLEŽNOŠĆU ŽLUZ:

+ -