Luke lokalnog značaja

Vlada RH donijela je uredbu o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene. Prema toj uredbi LUKA LOKALNOG ZNAČAJA predstavlja:

Mjerilo za razvrstaj luka otvorenih za javni promet u luke lokalnog značaja je prosječan promet do 50.000 tona tereta godišnje u razdoblju 1998. – 2003. godine, odnosno prosječan promet putnika do 100.000 putnika godišnje u razdoblju 1998. – 2003. godine za luku u kojoj se isključivo obavlja promet putnika.
Lokalne luke su i sve luke koje služe javnoj uporabi, a imaju samo izgrađenu obalu za siguran privez plovila.

S obzirom na pretežnu djelatnost, polazeći od mjerila za razvrstaj luke propisanih ovom Uredbom, luke otvorene za javni promet dijele se na putničke luke i teretne luke.
Ukoliko luka ispunjava uvjete za razvrstaj u pojedini razred, bilo prema putničkom, bilo prema teretnom prometu, ukupna luka se razvrstava u onaj razred za koji pretežiti promet zadovoljava mjerila.
Prilikom razvrstaja, svaka luka otvorena za javni promet mora udovoljiti svim mjerilima propisanim za odgovarajući razred luke.

LUKE LOKALNOG ZNAČAJA POD NADLEŽNOŠĆU ŽLUZ

+ -