Sestrunj -uvala Hrvatin

Zemljopisna dužina: 14°59'47.0"E

Zemljopisna širina: 44°09'38.2"N

Luka Sestrunj / uvala Hrvatin obuhvaća 21.041 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.914  m2, a površina morskog dijela je 19.127 m2.

Luka Sestrunj / uvala Hrvatin u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -