Luke Seline

Zemljopisna dužina: 15°28'32.9"E

Zemljopisna širina: 44°16'38.4"N

Luka Seline obuhvaća 25.574 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.281 m2, a površina morskog dijela je 23.293 m2.

Luka Seline u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -