Luka Zverinac

Zemljopisna dužina: 14°54'54.1"E

Zemljopisna širina: 44°09'39.5"N

Luka Zverinac obuhvaća 13.404 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.630 m2, a površina morskog dijela je 10.774 m2.

Luka Zverinac ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 68 m.

Luka Zverinac ima nautički dio luke koji se sastoji od gatova dužine 32, 42, 60 i 28 m.

Ostali dio luke Zverinac namijenjen je komunalnom vezu.

+ -