Luka Žman

Zemljopisna dužina: 15°06'57.9"E

Zemljopisna širina: 43°58'14.1"N

Luka Žman ima nautički dio luke ukupne dužine 86 m.

Ostali dio luke Žman namijenjen je komunalnom vezu.

+ -