Luka Ždrelac

Zemljopisna dužina: 15°16'47.1"E

Zemljopisna širina: 44°00'44.3"N

Luka Ždrelac obuhvaća 33.491 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.646 m2, a površina morskog dijela je 28.845 m2.

Luka Ždrelac ima operativni dio luke dužine 35 m.

Ostali dio luke Ždrelac namijenjen je komunalnom vezu.

+ -