Luka Zaton / uvala Dražnik

Luka Zaton / uvala Dražnik

Zemljopisna dužina: 15°09'53.7"E

Zemljopisna širina: 44°13'33.3"N

Luka Zaton / uvala Dražnik obuhvaća 7.907 m2 od čega je površina kopnenog dijela 924  m2, a površina morskog dijela je 220.365 m2.

Luka Zaton / uvala Dražnik u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -