Luka Zapuntel

Zemljopisna dužina: 14°47'57.6"E

Zemljopisna širina: 44°15'37.2"N

Luka Zapuntel ima operativni dio luke koji se sastoji od operativnog gata dužine 45 m.

Luka Zapuntel ima nautički dio luke dužine 45 m.

+ -