Luka Zadar / Jazine

Zemljopisna dužina: 15°13'53.8"E

Zemljopisna širina: 44°06'53.4"N

Luka Zadar / Jazine obuhvaća 80.953 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.211 m2, a površina morskog dijela je 76.742 m2.

Luka Zadar / Jazine u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

+ -