Luka Vrgada

Zemljopisna dužina: 15°30'09.8"E

Zemljopisna širina: 43°51'26.8"N

Luka Vrgada obuhvaća 26.602 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.697 m2, a površina morskog dijela je 22.905 m2.

Luka Vrgada ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnom gatu dužine 55 m.

Ostali dio luke Vrgada namijenjen je komunalnom vezu.

+ -