Luka Vlašići

Zemljopisna dužina: 15°12'51.8"E

Zemljopisna širina: 44°19'15.3"N

Luka Vlašići obuhvaća 8.159 m2 od čega je površina kopnenog dijela 935 m2, a površina morskog dijela je 7.224 m2.

Luka Vlašići u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -