Luka Vir / uvala Slatinica

Zemljopisna dužina: 15°05'21.6"E

Zemljopisna širina: 44°18'33.8"N

Luka Vir / uvala Slatinica obuhvaća 14.045 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.786 m2, a površina morskog dijela je 9.259 m2.

Luka Vir / uvala Slatinica  u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

+ -