Luka Vir / uvala Sapavac

Zemljopisna dužina: 15°05'06.0"E

Zemljopisna širina: 44°17'49.9"N

Luka Vir / uvala Sapavac obuhvaća 4.546 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.229 m2, a površina morskog dijela je 3.317 m2.

Luka Vir / uvala Sapavac ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 40 m.

Ostali dio luke Vir / uvala Sapavac namijenjen je komunalnom vezu.

+ -