Luka Vir / uvala Prezida

Zemljopisna dužina: 15°07'02.4"E

Zemljopisna širina: 44°17'26.1"N

Luka Vir / uvala Prezida obuhvaća 59.594 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.721 m2, a površina morskog dijela je 55.873 m2.

Luka Vir / uvala Prezida u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -