Luka Vir / uvala Lučica

Zemljopisna dužina: 15°05'29.0"E

Zemljopisna širina: 44°18'29.1"N

Luka Vir / uvala Lučica obuhvaća 9.192 m2 od čega je površina kopnenog dijela 788 m2, a površina morskog dijela je 8.394  m2.

Luka Vir / uvala Lučica u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -