Luka Vir / Luka

Zemljopisna dužina: 15°06'20.3"E

Zemljopisna širina: 44°17'40.4"N

Luka Vir / Luka obuhvaća 7.054 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.538 m2, a površina morskog dijela je 5.516 m2.

Luka Vir / Luka u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -