Luka Vinjerac

Zemljopisna dužina: 15°23'34.4"E

Zemljopisna širina: 43°56'15.3"N

Luka Vinjerac obuhvaća 19.913 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.604 m2, a površina morskog dijela je 17.309 m2.

Luka Vinjerac u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -