Luka Verunić

Zemljopisna dužina: 14°51'21.5"E

Zemljopisna širina: 44°08'32.9"N

Luka Verunić obuhvaća 28.817 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.987 m2, a površina morskog dijela je 25.830 m2.

Luka Verunić u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -