Luka Ugrinić

Zemljopisna dužina: 15°23'47.8"E

Zemljopisna širina: 43°56'00.7"N

Luka Ugrinić obuhvaća 3.672 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.566 m2, a površina morskog dijela je 1.106 m2.

Luka Ugrinić u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -